Spring til indhold

Pigeomskæring – en
uacceptabel smerte

""
Organisationen Tostan, som støttes af UNFPA, arbejder for at udrydde omskæring af piger. Disse senegalesiske piger er blevet skånet for omskåring på grund af Tostans arbejde. Foto: UNFPA

Danmark støtter FN’s befolkningsfond, UNFPA’s arbejde for at udrydde omskæring af piger. Mere end 120 millioner kvinder er blevet omskåret i de 28 lande i Afrika og Yemen, hvor pigeomskæring primært er dokumenteret. Disse kvinder lever med daglige smerter og oplever også alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Op til 30 millioner piger i alderen 0-15 år er fortsat i risiko for at blive omskåret. Pigeomskæring er et smertefuldt overgreb, som kan have døden til følge – og det er samtidig en grov overtrædelse af pigers menneskerettigheder.

Målet for UNFPA’s arbejde er at udrydde pigeomskæring inden for én generation, og arbejdet går fremad: I eksempelvis Senegal har omskæring været ulovligt siden 1999. Siden 1997 har 5.551 lokalsamfund i landet officielt erklæret, at de ikke længere vil omskære piger. Oplysningskampagner er omdrejningspunktet i UNFPA’s indsatser. Religiøse ledere er med til at bekræfte, at pigeomskæring ikke udspringer af en religiøs tradition. Landsbyborgere undervises i de negative sundhedskonsekvenser og om menneskerettigheder og ligestilling. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med lokale organisationer, som tager udgangspunkt i lokale forhold og kan gå i dialog med lokalsamfund og familier. UNFPA arbejder også på nationalt plan for at fremme udviklingen af nationale politikker imod pigeomskæring.

  • ""
    Da Sydsudan efter årtiers borgerkrig opnåede selvstændighed i juli 2011, rykkede Danmark hurtigt ind med et samlet udviklings- og stabiliseringsprogram.
  • ""

    Projektet ”Women’s Political Participation in Jordan” har til formål at styrke kvinders engagement og aktive politiske deltagelse på lokalt og nationalt plan i Jordan, med særligt fokus på forsvaret for egne rettigheder og forbedrede vilkår.

  • ""
    Harapan Rainforest Project er støttet af Danida via fast-start klimamidlerne. Det har til formål at beskytte og genskabe ca. 100.000 hektar (et areal svarende til det dobbelte af Bornholm) regnskov på Sumatra i Indonesien – et af de mest biodiverse og samtidig mest truede skovområder i verden.