Spring til indhold

Samtænkt indsats i Sydsudan
igangsat i 2012

""
Selvstændigheden fejres i Sydsudan. Foto: Udenrigsministeriet

Da Sydsudan efter årtiers borgerkrig opnåede selvstændighed i juli 2011, rykkede Danmark hurtigt ind med et samlet udviklings- og stabiliseringsprogram. Det danske engagement er rettet mod kerneprioriteringer i Sydsudans freds- og statsopbygningsprocesser og fokuserer på de to komponenter: god regeringsførelse og befolkningens sikkerhed. Der gives støtte til at udvikle strukturer i regeringsapparatet, der effektivt og transparent kan levere serviceydelser til borgerne, samtidig med at kapaciteten i den offentlige forvaltning øges. Danmark støtter konfliktløsning i lokalsamfund og støtter initiativer til forebyggelse af vold mod kvinder.

Freds- og Stabiliseringsfonden bidrager med 25 mio. kr., og støtter sikkerhedssektorreform og fremme af civil-militær koordination i FN gennem rådgiverbistand til FN’s humanitære koordinators kontor. Det danske forsvar har udstationeret et antal officerer ved FN’s mission i Sydsudan, UNMISS, ligesom der er flere tilknyttede danske civile rådgivere, inklusive chefen for EU’s lufthavnsmission, EUAVSEC.

  • um
    Projektet ”Women’s Political Participation in Jordan” har til formål at styrke kvinders engagement og aktive politiske deltagelse på lokalt og nationalt plan i Jordan, med særligt fokus på forsvaret for egne rettigheder og forbedrede vilkår.
  • ""
    Danmark støtter FN’s Befolkningsfond, UNFPA’s arbejde for at udrydde omskæring af piger. Mere end 120 millioner kvinder er blevet omskåret i de 28 lande i Afrika og Yemen, hvor pigeomskæring primært er dokumenteret.
  • um
    Harapan Rainforest Project er støttet af Danida via fast-start klimamidlerne. Det har til formål at beskytte og genskabe ca. 100.000 hektar (et areal svarende til det dobbelte af Bornholm) regnskov på Sumatra i Indonesien – et af de mest biodiverse og samtidig mest truede skovområder i verden.