Spring til indhold

ÅRETS TEMA: Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder kan lyde som et lidt tørt og abstrakt begreb. Det er det på ingen måde. Hverken for de mange kvinder og unge piger, som årligt får ødelagt eller forringet deres liv og fremtidsudsigter, fordi de ikke har haft adgang til uddannet fødselshjælp, kondomer eller anden prævention, ikke har seksualundervisning eller bare undervisning, eller fordi de er blevet omskåret.

""
I november 2012 var Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary med til
at sætte fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, da hun
og udviklingsminister Christian Friis Bach var på besøg i Mozambique.
Foto: Torkild Adsersen, Scanpix

Til internationale udviklingspolitiske møder er seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) heller ikke et spørgsmål, der glides let hen over. Det er et højprofileret værdipolitisk emne. Lidt hårdt trukket op kan den ene fløj ses som indædte abortmodstandere, der alene kan acceptere det traditionelle familiemønster (far, mor og helst en masse børn) og kun interesserer sig for den reproduktive side af sagen, mens der ikke bør tales om den seksuelle side af sagen. Det er på denne fløj, at der ind imellem ses et formørket kvinde- og kønssyn: Kvinder har ringere status, rettigheder og muligheder – også selvom det betyder, at piger kan ende som barnebrude i et uønsket ægteskab, må forlade skolen og blive alt for tidligt gravide. Homoseksuelle betragtes desværre fortsat i mange lande som syge eller kriminelle.

Danmark kæmper på den modsatte fløj – sammen med en række traditionelt ligesindede og progressive lande fra alle kontinenter. Fra dansk side lægges der både vægt på rettighederne, sundheden, det reproduktive og det seksuelle. Grundlæggende handler det for Danmark om retten til at bestemme over egen krop: Om man vil have børn, med hvem, hvor mange og hvornår. Det skal være uden tvang eller nogen form for diskrimination. For os handler det om information, især seksualundervisning af unge, og om adgang til uddannet fødselshjælp og andre sundhedsydelser, inklusiv abort. Det handler om adgang til kondomer, P-piller og anden prævention, HIV-forebyggelse, AIDS-behandling og behandling af andre seksuelt overførte sygdomme. Og det handler i høj grad om at få indflydelse på sit eget liv og sine fremtidsmuligheder.

At sikre alle et sundt og tilfredsstillende liv både på det seksuelle og reproduktive område sker i betydeligt omfang via et velfungerende, integreret sundhedsvæsen, som når ud til alle dele af befolkningen. Dette er langt fra tilfældet i mange af vores partnerlande. Danmark støtter derfor udviklingen af sundhedssektoren i en række lande og støtter samtidig en række civilsamfundsorganisationer og internationale organisationer, der bidrager med at levere de relevante sundhedsydelser på nationalt og lokalt niveau. Flere arbejder også med fortalervirksomhed. Nogle af de centrale partnere er United Nations Population Fund (UNPFA), International Planned Parenthood Federation (IPPF), United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), Marie Stopes International og organisationen Women Deliver.

SRSR-indsatsen baserer sig på et tyveårigt handlingsprogram (International Conference on Population and Development, ICPD), som blev vedtaget på et FN-topmøde i Kairo i 1994. Her gik man væk fra en tilgang, hvor befolkningsbegrænsning dominerede og over til en rettighedsbaseret tilgang. Desværre er vi globalt set i dag langt fra at have opnået de målsætninger, der blev opstillet i Kairo. Det ses blandt andet på det internationale udviklingsmål om at begrænse mødredødelighed (Millenium Development Goal 5), som er det 2015-mål, som halter mest bagud. Derfor er det også en høj prioritet for Danmark, dels at sikre en effektiv og mere ambitiøs videreførelse af ICPD-handlingsprogrammet, dels at sikre at SRSR reflekteres tilfredsstillende i de udviklingsmål, som skal afløse 2015-målene om to år.

I 2012 var Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary med til at sætte fokus på SRSR-området med sit besøg i Mozambique i november sammen med udviklingsministeren. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary bidrager også med sit engagement i bl.a. ICPD- højniveaugruppen til at sætte fokus på den vigtige dagsorden. For der er brug for alle gode kræfter og en massiv indsats fra mange fronter for at sikre, at vi ikke for ofte igen skal høre om triste massevoldtægter som i Indien, om piger som Malala i Pakistan, som ikke må komme i skole, eller om kvinder, der nægtes abort, selvom deres eget liv er i fare, og fosteret ikke står til at redde.