Spring til indhold

Lucys tidlige graviditet endte med tvangsægteskab

""
Lucy Ndehani fra Mgunga village i Dodoma Region i Tanzania. Hun er 18 år
og har et barn på 1½ år. Foto: MSI

Lucy Ndehani er 18 år gammel og fra Mgunga village i Dodoma Region i Tanzania. Hun bar et barn på 1½ år, da hun besøgte Marie Stopes Tanzanias outreach site, en regeringsklinik i hendes landsby. Lucy var desperat, skuffet og vidste ikke, hvad hun skulle gøre, da hendes drømme var ødelagt af en uønsket graviditet. Hun drømte om at blive sygeplejerske og tjene sit community i landsbyen, men blev gravid, mens hun gik 8 klasse.

Faderen er en ung mand omkring de 18 år, og deres forældre tvang dem til at blive gift. Drengens forældre betalte en medgift, og ægteskabet blev arrangeret. Derfor var Lucy nødt til at forlade skolen og blive gift, før hendes uddannelse var færdig og hendes mål var nået. Hun var nødt til at resignere og acceptere et liv som hustru med alle de pligter, det omfatter i landområder i Tanzania. Det vil sige at arbejde på farmen, lave mad, holde hus og føde børn.

Lucy er ikke klar til at få endnu et barn, og derfor kom hun til MST’s outreach for at få råd og vejledning. Efter hendes konsultation valgte hun Implanone som præventionsmiddel. Med Implanone betyder det, at hun er beskyttet mod endnu en uønsket graviditet, indtil hun er klar til at få endnu et barn. Nu bor Lucy, hendes mand og barn hos mandens forældre, som sørger for, at deres basale behov er dækkede. Lucy bidrager med sin arbejdskraft.

I Tanzania starter piger ofte sent i skolen og tager ofte længere tid on at blive færdige. Piger bliver bortvist fra skolen, hvis de bliver gravide, mens de går der. De har mulighed får at vende tilbage efter fødslen, men det sker sjældent. Landet har også en selvmodsigende lovgivning omkring ægteskab. Ægteskabslovgivningen af 1971 tillader, at piger kan indgå ægteskab med deres forældres tilladelse, mens lovgivningen om seksuelle forbrydelser af 1998 specifikt anviser, at en mand, der har sex med en pige under 18 år, vil blive fundet skyldig i en forbrydelse og straffet i overensstemmelse dermed. 

Tre skarpe: Svar fra Ulla Muller, Country Director,
Maire Stopes International, Tanzania

1. Hvorfor er seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder vigtigt?

Mere end 200 millioner kvinder over hele verden ønsker at bruge prævention for at undgå en uønsket graviditet, men har ikke adgang til præventionsmidler. For mange kvinder er det et spørgsmål om liv og død, når man ikke kan bestemme, hvor mange børn man ønsker, og hvor langt der er imellem dem. Hvert år dør der omkring 358.000 kvinder – de fleste i de fattigste lande – som følge af graviditet eller fødsel.  For andre betyder for mange børn, at de fastholdes i fattigdomsfælden. Mere end 20 millioner årligt vælger en usikker abort som eneste udvej, og omkring 47.000 kvinder dør af det, mens fem millioner har brug for yderligere behandling for at redde deres liv.

2. Hvad er de største resultater, I har opnået med udgangspunkt i Danida-støttede projekter i 2012? 

Med støtte fra Danida styrker MSI kvinder og par i at bede om deres rettigheder til adgang til reproduktive sundhedsydelser af høj kvalitet. MSI arbejder tæt sammen med regeringerne i vores programlande. I 2012 regner vi med at have hjulpet mere end 13 millioner kvinder, og vi har udført mere end to millioner sikre aborter og PAC-ydelser (Post Abortion Care) og dermed reddet kvinders liv. Dermed forebygges mere end fem millioner uønskede graviditeter, 2,1 millioner usikre aborter og 11.300 dødsfald, og det giver en besparelse på $346 millioner på sundhedsbudgettet i de lande, vi arbejder i.

3. Hvad er de største udfordringer på området seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder de kommende år?

På Londons Family Planning Summit i juli 2012 blev det lovet at sikre 120 millioner flere kvinder adgang til familieplanlægning i 2020. Dette kan resultere i, at mere end 200.000 kvinders og pigers liv reddes, og næsten tre millioner flere børn overlever deres første leveår. En af de store udfordringer bliver at sikre, at løfterne bliver holdt.

Marie Stopes International har bidraget med denne case. Casen og de angivne oplysninger giver således ikke nødvendigvis udtryk for Danidas eller Danmarks holdning.

Fakta

Der blev i 2012 fra dansk side afgivet tilsagn til ligestillings-indsatser i Tanzania på 25 mio. kr. for 2012-2015. Indsatserne har til formål at fremme ligestilling, kvinders rettigheder og muligheder, herunder særligt økonomiske og sociale rettigheder. Der ydes støtte til at forebygge kønsbaseret vold og til at styrke ressourcesvage kvinder i at realisere økonomiske rettigheder i form af bedre kreditmuligheder og øgede markedsgange.

Kilde: Finansloven 2013