Spring til indhold

Reportage: Mozambique er godt på vej til mere sikre fødsler

Danida har i 25 år støttet sundhedssektoren i Tete-provinsen i det nordlige Mozambique. Støtten har biraget til, at flere kvinder føder på hospitaler og klinikker i stedet for i landsbyerne. Det har reduceret mødredødeligheden, som er en central del af indsatsen for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

""
Manita Egge fødte i går en sund pige. Hun er nu mor til syv børn og håber, at den syvende bliver den sidste. Foto: Joacim Præst/Danida

Efter fire timers kørsel fra provinshovedstaden Tete By, kommer man til byen Furancungo i Macanga-distriktet tæt på grænsen til Malawi. Her ligger distriktshospitalet, hvor fem kvinder henover natten har født. Alle fødsler er gået godt, og nogle af mødrene forbereder sig så småt på at kunne tage hjem.

De er et lille udsnit af de mange kvinder i Tete-provinsen, der i dag vælger at føde på klinikker eller hospitaler med uddannet personale fremfor ude i landsbyerne med hjælp fra en traditionel fødselshjælper, en mor eller søster.

I Tete-provinsen er andelen af kvinder der føder i sundhedsinstitutioner steget fra 35 procent til 55 procent i løbet af ti år. Og når kvinder føder på en klinik med uddannet personale, er chancen for en sikker fødsel markant større. Derfor er mødredødeligheden i Tete også faldet i løbet af de sidste 20 år fra 1.000 til omkring 400 ud af 100.000 levende fødsler.

Hospitaler tilbyder mere hjælp

En af de kvinder, der lige har født en sund og velernæret pige, er Manita Egge. Det var hendes syvende barn, og hun har været glad for at føde på hospitalet:

”Jeg har født seks af mine syv børn på hospitalet. Jeg har valgt at føde dem her, da jeg får mere hjælp fra hospitalet og kan få medicin, hvis jeg har smerter. Derhjemme ville der kun være min mor til at hjælpe mig”, siger hun med en grimasse, der udtrykker, at moderens hjælp ikke ligefrem er den optimale løsning.

Hun fødte selv sit første barn hjemme, men foretrækker som mange andre kvinder at føde på en klinik eller et hospital. ”Før i tiden fødte de fleste hjemme hos dem selv, men nu tager de fleste til fødselsklinikken i landsbyen eller hospitalet her i Furancungo,” fortæller Manita Egge.

Hverken hende eller hendes mand ønsker flere børn, og planen er nu at starte med prævention: ”Jeg startede med familieplanlægning, men stoppede så igen. Nu vil jeg gerne starte med at få injektionen igen.”

For på hospitalet tilbyder de både en injektion, der gør, at kvinder ikke kan få børn i tre måneder, traditionelle p-piller, og et implantat der gør, at kvinder ikke kan blive gravide i en femårig periode. Den mest populære løsning er i dag injektionen, da den er nemmere at huske end de daglige p-piller. Derudover er den også mere diskret, hvis ægtemanden for eksempel gerne vil have flere børn. 

En kompliceret fødsel

Et andet sted på fødegangen ligger Maria. Hun er 19 år, og hendes fødsel i landsbyen 25 km fra Furancungo var ikke uden komplikationer. ”Fødslen tog meget lang tid. Jeg måtte først gå fra mit hus til fødselshjælperen, hvor jeg fødte barnet. Jeg mistede meget blod og kom til sidst på hospitalet.”

Maria, 19 år
Maria mistede meget blod under fødslen og har ikke meget næring i kroppen til at producere mælk til hendes nyfødte søn. Foto: Joacim Præst/Danida

På hospitalet blev det tydeligt, at efterfødselsforløbet ikke var gået godt, og Maria fortæller, at moderkagen først kom ud en hel dag efter, hun fødte barnet. Fra hun fødte barnet, og til moderkagen kom ud, blødte hun og fik blodmangel. I landsbyen frygtede de, at Maria skulle dø, og de fik hende kørt på hospitalet. Her fik Maria jern og en proteinholdig kost samt meget væske i et drop, der hjalp til hurtigt at danne nyt blod.

Støtten hjælper på et svært problem

At reducere mødredødeligheden og antallet af fødselskomplikationer i Mozambique er sværere end som så. For det ligger dybt i kulturen at få børn, og er du som kvinde barnløs, er det noget nær en social katastrofe – særligt i landområderne.

Det er også normen at få mange børn og at få dem tidligt. I Mozambique bliver lidt over halvdelen af alle piger gift og bliver gravide, inden de fylder 18, og inden deres kroppe er fuldt udviklet. Derfor får mange fødselskomplikationer, og én ud af 43 kvinder i Mozambique dør i dag i barselssengen.

Sundhedsmyndighederne i Tete-provinsen er helt bekendte med problemstillingerne, og de ved, at det bliver svært at indfri FN’s mål om en mødredødelighedsrate på under 250 dødsfald pr. 100.000 levende fødsler. Alligevel understreger dr. Carla Lázaro Mosse, sundhedsdirektør i Tete, at den danske støtte hjælper på en lang række områder:

”Vi må desværre erkende, at vi ikke når FN’s mål for mødredødelighed. Det er der for mange barrierer til her og nu. Den største udfordring er afstanden i provinsen til sundhedsfaciliteter. Derfor er støtten så vigtig, så vi kan købe ambulancer, biler, bygge nye faciliteter og uddanne flere sygeplejersker og læger”, siger hun.

Fakta

  • Danmark har støttet sundhedssektoren i Mozambique i 25 år, men generelt har vi givet bistand til Mozambique i langt flere år.
  • Danidas støtte til bedre sundhed og herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder går primært til fortalervirksomhed gennem politisk dialog på centralt niveau samt til sundhedssektoren og forebyggende ernæring i Tete- og Gazaprovinsen.
  • I Mozambique får kvinder i gennemsnit 5,3 børn – i Danmark er tallet 1,7.
  • Kvinder på landet får flere børn end kvinder i byerne. Omvendt er byerne hårdere ramt af HIV/AIDS.
  • Udover fødselskomplikationer skyldes den høje mødredødelighed også afkræftelse relateret til bl.a. HIV/AIDS, tuberkulose, malaria og mangel på mikronæringsstoffer.