Spring til indhold

Udviklingsministerens forord

2012 var et begivenhedsrigt år for Danmarks udviklingssamarbejde. Med fire væsentlige initiativer på udviklingsområdet i 2012 har regeringen skabt et stærkt grundlag for et slagkraftigt internationalt engagement, der giver genlyd i verden: et vellykket EU-formandskab, en stigning i budgettet for udviklingsbistanden (1), en ny tidssvarende lov om internationalt udviklingssamarbejde og en ambitiøs strategi for Danmarks udviklingssamarbejde ”Retten til et Bedre Liv”. Såvel strategi som lov blev vedtaget med enstemmighed i Folketinget, og det betyder, at vi har genskabt enigheden om det danske udviklingsengagement. Det er afgørende for, at vi kan bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder gennem et langt sejt træk. Det er jeg utrolig glad for og stolt over.

Samlet set er der tale om den største og mest offensive forandring i dansk udviklingspolitik i flere årtier. Vores indsats er nu blevet tilpasset de globale udfordringer og de krav til en åben, transparent og offensiv forvaltning af udviklingssamarbejdet, som skal sikre, at vi leverer bæredygtige resultater og fastholder den folkelige opbakning både herhjemme og i vores samarbejdslande. Vi sætter menneskerettighederne forrest og sikrer øget åbenhed og deltagelse.

Udviklingsbistand kan ikke stå alene. Udviklingslandene generelt og de skrøbelige stater i særdeleshed står over for komplekse udfordringer. Derfor tænker Danmark i øget grad udvikling sammen med sikkerhed, miljø og klima, migration samt handel og investeringer. Denne tilgang bliver der lagt mærke til. Den amerikanske tænketank ”Center for Global Development” placerede i 2012 Danmark på en førsteplads på en opgørelse over rige landes samlede engagement til gavn for udviklingslandene.

På den internationale scene var der også fremskridt i 2012. Processen mod at formulere de mål, som skal afløse FN's 2015-mål blev sat i gang. Og FN’s 2015-rapport fra 2012 dokumenterede samtidig, at der var fremgang at spore. Færre mennesker lever i ekstrem fattigdom, flere børn kommer i skole, og mødredødeligheden falder (2). Samtidig præsenterer en lang række udviklingslande i Afrika høje vækstrater. Det skaber nye muligheder og grund til optimisme. Men der er stadig store udfordringer. Uligheden vokser i Afrika, og flere end 1,4 milliarder mennesker lever fortsat i ekstrem fattigdom på globalt plan (3).

I november 2012 besøgte Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary og jeg Mozambique, blandt andet for at sætte fokus på kvinders rettigheder og ligestilling. Her mødte vi Victoria, der har fire børn og ikke ønsker flere. På en lokal klinik ventede hun på at få en indsprøjtning, så hun undgår flere graviditeter. Victoria og stadig flere kvinder i Mozambique kræver nemlig selv at bestemme over deres egen krop. Når kvinder som Victoria selv kan bestemme, hvornår de vil være gravide, falder antallet af børn markant, og det giver kvinderne en større chance for selv at kunne forme og få indflydelse på deres eget liv. Også internationalt arbejder Danmark med temaet. Det er således en central målsætning for Danmark, at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder bliver indsatsområder i de mål, der skal afløse FN’s 2015-mål.

Selvom vi ser fremskridt for kvinders rettigheder, må vi erkende, at der mange steder både mangler vilje og midler til at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Derfor har vi et stærkt fokus på kvinders rettigheder og muligheder i Danmarks udviklingssamarbejde. Det er ikke kun et spørgsmål om ligestilling og menneskerettigheder, men også om at skabe stærke samfund, vækst og velstand. Når kvinder på landet får lov til at eje jord, købe såsæd og tage lån i banken, så stiger fødevareproduktionen. Det bidrager til kampen mod sult og til at skabe vækst og arbejdspladser. I Uganda har den danske indsats eksempelvis bidraget til, at 60.000 kvinder har fået øget indkomsten via landbrugsproduktion. Dette har desuden vist sig at reducere vold i hjemmene, og det har styrket kvinders økonomiske og juridiske rettigheder.

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er således tema for årsberetningen for 2012.

God læselyst!

Udviklingsminister Christian Friis Bach

 

 

(1) Præcisering foretaget den 3. juli 2013

(2) “The Millennium Development Goals Report

(3) African Development Bank, Briefing Note 5: INCOME INEQUALITY IN AFRICA (2012) og “The Millennium Development Goals Report” (2012)