Spring til indhold

Det danske udviklingssamarbejde i 2012

2012 var året, hvor Danmark fik en ny udviklingspolitisk strategi og et nyt lovgrundlag for udviklingssamarbejdet. Med fejringen af Danidas 50-års jubilæum i marts blev kontinuiteten i Danmarks store udviklingspolitiske engagement også markeret. Danmark øgede også fokus på at samtænke og skabe synergi mellem udviklingspolitik, sikkerhedspolitik, handelspolitik og udenrigspolitikken.