Spring til indhold

Danida 50 år: kontinuitet og transparens

""
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary var den 16. marts 2012 med til at indvie Danidas Oplevelsescirkler - en udstilling om Danmarks udviklings-samarbejde, som besøgte større indkøbscentre landet over i løbet af foråret. Foto: Danida

Under Danidas 50-års jubilæum i marts deltog flere hundrede højniveaudeltagere, herunder Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, repræsentanter fra Danmarks tidligere og nuværende prioritetslande, EU-medlemslande, FN-organisationer og andre internationale organisationer samt EU’s udviklingskommissær. Drøftelserne fokuserede på fremtidens udfordringer og muligheder for det internationale udviklingssamarbejde.

Med en bistandsprocent på 0,84 af BNI ifølge OECD/DAC var Danmark igen blandt kun fem lande i verden, der bidrager med mere end målsætningen om 0,7 pct. af BNI til udviklingssamarbejde. Finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten fastslog, at Danmark skulle øge bistanden med i alt 600 mio. kr. i 2012 og 2013. For at øge opmærksomheden om forpligtelserne til verdens fattige tog udviklingsminister Christian Friis Bach initiativ til g07-netværket bestående af lande, der yder mere end 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand: Sverige, Norge, Storbritannien, Luxembourg og Danmark.

Indsatsen for at øge åbenhed i Danida resulterede 2012 i en delt tredjeplads på Publish What You Funds årlige rangliste. Arbejdet blev yderligere styrket med fire konkrete initiativer: klagemekanismen Danida Feedback, offentlige høringer i forbindelse med nye strategier og bevillinger, bedre adgang til Udenrigsministeriets orienteringer af Rigsrevisionen om mulige svindelsager samt større åbenhed i Danidas arbejde med forberedelse af nye programmer og projekter, der skal i Danidas Bevillingskomité eller i Danidas Udviklingspolitiske Råd. De fire initiativer fik virkning fra 3. januar 2013.