Spring til indhold

Et stærkt multilateralt samarbejde og fokus på menneskerettigheder

""
Den nye FN-by i København, som vil blive indviet den 4. juli 2013, er endnu et synligt symbol på det danske engagement for at styrke det multilaterale samarbejde og effektivitet. Foto: 3XN

Regeringen ønsker at styrke det multilaterale samarbejde. Derfor blev der for første gang udarbejdet en tværgående multilateral analyse i 2011-2012 med henblik på at vurdere relevansen af de enkelte multilaterale organisationers arbejde i forhold til danske udviklingspolitiske prioriteter. Analysen, der blev gentaget i 2012/2013, vil blive anvendt som grundlag for prioriteringen af bidrag til organisationer samt som udgangspunkt for en styrket dialog med organisationerne. Den nye FN-by i København, som vil blive indviet den 4. juli 2013, er endnu et synligt symbol på det danske engagement for at styrke det multilaterale samarbejde og effektivitet.

Præsident Obama lancerede i september 2012 partnerskabet ”Equal Futures” i forbindelse med FN’s generalforsamling i New York. Initiativet har til formål at fjerne de barrierer, der er for kvinder både i forhold til deltagelse i politik og i forhold til økonomisk styrkelse, og Danmark bidrog med dansk erfaring blandt andet i forhold til at forbedre kønsbalancen i virksomheder og i bestyrelser, men også i forhold til etniske minoriteter og forebyggelse af vold mod kvinder.

Som endnu et udtryk for det stærke danske fokus på kvinder, ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder blev Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary i efteråret 2012 medlem af ”High-Level Task Force for the International Conference on Population and Development”. Panelet skal de kommende år bidrage til at sikre den globale bekæmpelse af mødredødelighed, fremme af kvinders reproduktive sundhed og rettigheder og adgang til familieplanlægning.

Danmark satte også fokus på retten til uddannelse. Uddannelse er en vigtig del af grundlaget for bæredygtig udvikling og en afgørende faktor i kampen mod fattigdom. Danmark øgede derfor bidraget til Det Globale Partnerskab for Uddannelse (GPE), som blandt andet fokuserer på udsatte børn i konfliktramte og skrøbelige stater, lige adgang for piger og drenge til kvalitetsuddannelse, øget læring samt flere og bedre uddannede lærere.

I september takkede statsministeren desuden ja til FN’s generalsekretærs invitation om at blive en blandt ti globale fortalere, Uddannelses-Champion, for kvalitetsuddannelse for alle verdens børn. Derigennem bidrog statsministeren til at løfte en vanskelig international dagsorden blandt andet gennem fortalervirksomhed.