Spring til indhold

Fortsat fokus på bæredygtig udvikling og grøn vækst

""
Danmark var vært for Global Green Growth Forum i oktober 2012.
Foto: Danida

Der kom øget fokus på bæredygtig udvikling i 2012 med store internationale begivenheder som FN-konferencen om bæredygtig udvikling i Rio i juni (Rio+20), hvor Danmark med EU-formandsskabet stod i spidsen for forhandlingerne. Danmark var også aktivt engageret i FN’s generalsekretærs initiativ om bæredygtig energi til alle (SE4All) og er blevet medlem af den rådgivende bestyrelse.

Som led i den samlede udmøntning af Danmarks bidrag til den internationale klimafinansiering tog regeringen initiativ til at etablere Klimainvesteringsfonden. Fondens formål er at mobilisere offentlig og privat kapital til klimarelaterede investeringer i udviklingslandene samtidig med, at der åbnes mulighed for at udnytte danske styrkepositioner inden for klima, energi og miljøteknologi og -viden. Fonden administreres af Investeringsfonden for Udviklingslandene, IFU. Et øget fokus på at udnytte danske, grønne styrkepositioner blev endvidere skærpet i Danida Business erhvervsinstrumenterne.

Danmark fortsatte partnerskaberne om grøn vækst med Sydkorea og Mexico, og sammen med dem og tre nye partnerlande – Kina, Kenya og Qatar – var Danmark vært for Global Green Growth Forum i oktober 2012. Højniveauforummet samler hvert år private og offentlige interessenter, tænketanke og organisationer i en innovativ og dynamisk platform med det formål at fremme omstillingen til en grønnere global økonomi gennem global alliancedannelse samt ved at udvikle, accelerere og opskalere offentlige-private partnerskaber for grøn vækst. Forummet var en stor succes, som blandt andet resulterede i lanceringen af to nye partnerskaber om energieffektivitet. Omstillingen til en grøn økonomi er også helt central for 3GF’s tætte samarbejdspartner, organisationen Global Green Growth Institute (GGGI), som i 2012 blev etableret som en international organisation, og hvor tidligere statsminister og formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, blev formand.