Spring til indhold

Udviklingssamarbejde og vækst går hånd i hånd: Afrika, Asien og Latinamerika

""

Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) Foto: Danida

Væksten i Asien har på få årtier trukket flere hundrede millioner mennesker ud af fattigdom og ind i en købedygtig middelklasse, der også efterspørger demokratiske rettigheder. Som eksempel på de betydelige resultater af mange års dansk udviklingssamarbejde er Danmarks relationer med Vietnam, som er i en overgangsfase fra bistand mod et styrket kommercielt og politisk partnerskab. Der er dog store uligheder både mellem landene og internt i landene, som fortsat betyder, at det største antal fattige i verden lever i Asien. Derfor er det danske udviklingssamarbejde i Asien fortsat rettet mod de fattigste og mest skrøbelige lande i regionen og sigter på at få den fattige befolkning med i Asiens vækst.

Mens udviklingssamarbejdet med Cambodja blev udfaset i 2012, styrkede Danmark sin indsats for at understøtte demokrati- og reformprocessen i Burma/Myanmar gennem en betydelig stigning i landerammen for at styrke den positive udvikling i landet. Udviklingsministeren var som den første danske minister på officielt besøg i landet i januar 2012, og i november åbnede statsministeren et dansk repræsentationskontor i landet.

Også Afrika fortsatte sin økonomiske vækst om end fra et lavt udgangspunkt. På globalt plan betragtes kontinentet således i stigende grad som et betydeligt og attraktivt marked for virksomheder, hvilket også gælder de danske. Danmarks mangeårige udviklingsmæssige engagement i Afrika har gjort – og gør stadig – en forskel med hensyn til udbredelse af demokrati, god regeringsførelse og bedre vilkår for private virksomheder.

Det danske fokus vil fortsat være på at bekæmpe fattigdom og styrke rettigheder, men som led i et fremadrettet dansk vækstengagement i Afrika vil det stærke danske brand på kontinentet også blive brugt til at skabe nye innovative partnerskaber med øget fokus på kommercielle samarbejder og afrikansk økonomisk integration. Der er tale om en ”win-win”-situation, hvor Danmark i fællesskab med vores afrikanske partnere skubber på for yderligere vækst og beskæftigelse både i Afrika og i Danmark, og hvor danske virksomheder kan bruge Danmarks mangeårige samarbejde i de enkelte lande som platform for øgede investeringer og samhandel.

Regeringen besluttede desuden at fokusere et fornyet bistandsengagement i Latinamerika omkring rettighedsdagsordenen. Som led i dette engagement blev et nyt menneskerettighedsprogram iværksat i Centralamerika i 2012, og udviklingen af rammerne for en fornyet indsats i Bolivia for årene 2013 til 2018 blev igangsat. Indsatsen skal bidrage til en demokratisk og inkluderende bæredygtig udvikling, der begrænser fattigdommen og fremmer menneskerettighederne. Udviklingssamarbejdet med Nicaragua blev udfaset i 2012.