Spring til indhold

Vigtigt samarbejde med EU og Europas nærområder  

""
Europa-Parlamentet i Strasbourg. Foto: Colourbox

På den europæiske bane var de danske udviklingspolitiske prioriteter en del af den ambitiøse dagsorden under det danske EU-formandskab i foråret 2012, hvor EU’s nye udviklingspolitik ”Agenda for Change” blev vedtaget. Med den nye EU-politik for udvikling styrkede EU sin rolle som international udviklingsaktør, og der kom fokus på betydningen af øget sammenhæng mellem politikker til fordel for verdens fattigste. EU vil fremadrettet målrette sin gavebaserede udviklingsbistand til de fattigste lande, hvor bistanden vil gøre mest gavn, og hvor effekterne er størst. Det betyder også, at relationerne til lande i hurtig økonomisk vækst – og som har gjort store udviklingsfremskridt – vil bevæge sig i retning af tilpassede og strategiske partnerskaber med større fokus på at adressere fælles interesser og udfordringer.

I forhold til Europas østlige naboer udarbejdes en ny strategi for det danske Naboskabsprogram for 2013-2017 med fokus på menneskerettigheder og demokrati samt bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling. Den nye strategi blev formuleret på baggrund af en meget positiv evaluering af programmets økonomiske indsatser samt en bred offentlig dialog af programmets prioriteter. Strategien indsnævrer det geografiske fokus til syv prioritetslande: Hviderusland, Ukraine, Moldova, Armenien, Albanien, Bosnien-Herzegovina og Kosovo. Hertil kommer regionale og tematiske programmer, hvor andre lande i regionerne deltager. Den nye strategi blev præsenteret af europaministeren og udviklingsministeren i foråret 2013.

I lyset af Det Arabiske Forår styrkede regeringen Det Arabiske Initiativ. Det Arabiske Initiativ har et dobbelt overordnet formål: at fremme reformer og demokratisering i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) samt at fremme dialog, gensidig forståelse og samarbejde mellem Danmark og MENA-regionen. I tillæg til arbejdet med demokratisering, reformer og civilsamfund styrkedes indsatsen for at fremme økonomisk udvikling og jobskabelse for at bidrage til en konsolidering af reform og demokratisering.